Stacks Image 241127

BarrierTech produktene

Ekstremt effektivt uten alkohol

Ved å bruke meget lav konsentrasjon av hver aktiv bestanddel og ved å blande dem i en bestemt rekkefølge, er resultatet et meget kraftig desinfeksjonsmiddel som ikke klassifisert giftig eller etsende. Kombinasjonen av flere aktive ingredienser og dens molekylære struktur hindres resistens mot desinfeksjonsmiddel.

Stacks Image 11201

Stacks Image 11289

Teknologien bak BarrierTech

BarrierTech desinfeksjon produkter er formulert med nøye utvalgte aktive ingredienser som er registrert og godkjent.

De aktive ingrediensene arbeider individuelt og i synergi sammen. Hvis et bakterie har motstand mot den ene av de aktive ingredienser, vil det likevel bli drept av en av de andre aktive bestanddeler, eller ved en av kombinasjonene.

BarrierTech desinfeksjon produkter oppfyller EN1276, EN1650 og EN1500.


Biofilm - hva er det?

Hva er biofilm?
Biofilm blir produsert av mikroorganismer og består av en slimete sterk struktur av Polysacarider og andre organiske forurensninger. Slimlaget gjør at filmen fester seg godt til en flate å danner en beskyttende hinne hvor mikroorganismene kan vokse. Biofilm dannes på alle overflater som blir eksponer for vann som ikke er sterilt eller andre fluider. Som en konsekvens av dette finnes den i de aller fleste områder, det være seg i det naturlige miljøet, i Industrien eller innen helsevesenet. Undersøkelser har vist at å bryte ned en film med vanlige biocider kan kreve doser som er høyere enn 1.000 ganger den dosen som kreves for frittsvømmende planktoniske mikroorganismer.

Hvor finner vi biofilm?
I forbindelse med produksjon av næringsmidler vil bakterier kunne fester seg på alle overflater og utvikle seg til biofilm. Disse overflatene kan være maten selv, overflater som benyttes i matproduksjonen eller overflater som ikke er i direkte kontakt med mat, så som vegger, gulv og tak samt dreneringssluk.

Hvordan oppfører de seg?
Det har vist seg at mikroorganismer kan forbli på overflatene til arbeidsredskap selv etter at De har blitt grundig rengjort. Disse organismene kan overleve over lengre perioder i samband med oppbevaring og lagrings perioder. Biofilm har vist seg å være en potensiell kilde til forurensninger som kan føre til hurtig nedbrytning av matvarer og overføring av sykdomsfremende bakterier. Noen patogene bakterier og de som fører til rask nedbrytning av fersk mat fester seg lett til overflater av rustfritt stål og raskt kunne videreutvikle seg til biofilm. Det har også vist seg at de bakteriene som man finner i biofilmen er mer resistente til ugunstige tilstander slik som varme og vaskemidler enn de bakteriene som finnes fritt i omgivelsene. Dette kan være et resultat av at de beskyttes av det slimete innholdet i Biofilmen eller at de har utviklet en større grad av resistens.

Hvorfor fjerner BarrierTech Sanitiser® Sanitiser biofilmen så effektivt?
Å fjerne biofilm fra en arbeidsflate stiller spesielle krav til mediet, derfor har mange av de tradisjonelle biocidene problemer med å få dette til. De biocider som inneholder stoffer hvor ioner er løst i vann for eksempel natrium hypokloritt klarer ikke å penetrere filmen som en følge av at det ikke en noen væskestrømning som skjer inne i filmen. Biociden vil i slike tilfeller pga naturen til væskers grensesjikt mot faste flater bare kunne reagere med noen områder på biofilmen overflate. BarrierTech Sanitiser med sine mange bruksområder, er et effektivt saniterings- og desinfeksjonsmiddel som har en unik drepende effekt på bl.a. bakterier. Det er samtidig ufarlig for mennesker og miljø.

My Image
My Image
Stacks Image p241008_n240967

Norway:
FiberProTector AS
Grini Næringspark 1, 1361 Østerås, Norway
Fax: +47 21 54 73 43
Phone: +47 97 67 80 40 / 23 23 15 59

Stacks Image p241008_n240973